Insolvence - oddlužení

Od 1.7.2017 mohou zpracovávat a podávat návrhy na povolení oddlužení jen vybrané právnické profese mj. advokáti. Cena za zpracování návrhu na povolení oddlužení je 4.000,- Kč bez DPH (pro společné oddlužení manželů je to 6.000,-  Kč bez DPH). Výše uvedenou odměnu neplatí klient hotově, ale advokát si odměnu přihlašuje do insolvenčního řízení. 

Máte-li zájem o sepis návrhu na oddlužení, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář, ozveme se Vám zpět a domluvíme nezbytnou osobní návštěvu kanceláře.


Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, který ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými. Má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu. 

K sepisu insolvenčního návrhu je třeba doložit: 

- příjem za uplynulých 12 měsíců (např. kopie výplatních pásek nebo doklad o příjmech od mzdové účetní, potvrzení o výši důchodu)
- doklady o dluzích (smlouvy, rozhodnutí soudu, dokumenty z exekuce...)
- kopii pracovní smlouvy, pokud pracujete- potvrzení o aktuální výši důchodu, pokud ho pobíráte- výpis z centrální evidence exekucí (seženete na czech pointu)
- výpis z rejstříku trestů (seženete na czech pointu)
- podepsanou plnou moc (zašlu Vám po vyplnění formuláře) s úředně ověřeným podpisem (na czechpointu)
- zbývající listiny podepíšeme spolu

Insolvenční zákon pod hrozbou zamítnutí návrhu na povolení oddlužení vyžaduje, aby informace v něm uvedené byly přesné, úplné a pravdivé. Klient tak odpovídá za přesnost, úplnost a pravdivost uvedených dokumentů. V opačném případě nebudeme schopni insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení kvalifikovaně vypracovat.