Mgr. Pavel Janda

V roce 2004 jsem odmaturoval na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech. Následovalo studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, magisterský studijní obor Právo a právní věda jsem dokončil v roce 2010.

Již při studiu jsem pracoval v advokátní kanceláři jako asistent. Po dokončení studií na vysoké škole jsem tři roky působil jako advokátní koncipient. Následně jsem pracoval jako právník České obce sokolské. V roce 2015 jsem složil advokátní zkoušky a začal jsem působit jako samostatný advokát v Lounech. 

Při výkonu advokacie se zaměřuji na právo občanské, právo spolkové, právo nemovitostí, právo komunální, obchodní a trestní. Klienty rovněž zastupuji před soudy a dalšími orgány státní správy.