Úvod

Nabízím dostupné právní poradenství fyzickým i právnickým osobám, a to buď v jednotlivých případech či na základě dlouhodobé spolupráce.

Mojí hlavní snahou je poskytování služeb na nejvyšší úrovni podle aktuálních potřeb klienta tak, aby byly požadavky klienta naplněny k jeho naprosté spokojenosti. Výsledkem spolupráce je pak naprostá spokojenost klienta z naplnění všech jeho požadavků.

Diskrétnost a mlčenlivost jsou naprostou samozřejmostí. Garantuji profesionální a zároveň osobní přístup s ohledem na Vaše individuální požadavky, okolnosti případu a požadovaný výsledek spolupráce.    

Klientům poskytuji právní služby, spočívající zejména v: zastupování před soudy, sepisování smluv a jiných listin, právní posouzení návrhů smluv protistran, jednání s protistranou, právní poradenství, zpracovávání právních rozborů, a to ve všech oblastech práva.

V případě Vašeho zájmu o právní služby mne neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Mgr. Pavel Janda, advokát